Què són les ADF? - SFADF

■ Què són les ADF?

Les ADF són associacions sense afany de lucre formades per voluntaris, propietaris forestals, ajuntaments i associacions agràries o mediambientals amb l’objectiu de preservar els nostres boscos i els seus ecosistemes per a les futures generacions.

L’única manera de col·laborar com a voluntari en les tasques de prevenció, vigilància i suport en l’extinció dels incendis forestals, és formant part d’una ADF. La normativa no permet l’accés a voluntaris que no en siguin membres.

FORMACIÓ PREVENCIÓ DIVULGACIÓ EXTINCIÓ

 

Pots col·laborar com a:

SOCI PARTICULAR: Si ets propietari forestal pors formar part de l’ADF i així beneficiar-te d’ajudes per a la millor dels boscos i la construcció d’infraestructures de prevenció d’incendis.

EMPRESA DE RESPONSABILITAT SOCIAL: Les empreses poden contribuir al seu balanç net d’emissions de CO₂, fent donatius o participant en projectes de conservació del medi ambient.

VOLUNTARI ACTIU: Rebent formació pots obtenir el carnet groc per participar activament a primera línia, en la tasca d’extinció del foc, treballant en equip.

VOLUNTARI COL·LABORADOR: Pots col·laborar en tasques de suport logístiques, de comunicacions o d’organització, disposant del carnet verd.

Els incendis forestals són la principal amenaça del nostre patriomoni forestal i necessitem la implicació de la societat civil organitzada per a conservar-los, a nivell de conscienciació, de prevenció, d’autoprotecció i d’extinció. I la forma de canalitzar aquest voluntarietat de la societat, és a través de les ADF.

 

Aquest contingut està disponible en altres idiomes:
Español English Français