Pòlissa Accidents - SFADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan cobertes en les seves activitats per una assegurança d’accidents personals i una assegurança de responsabilitat civil, renovada anualment i contractada pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya amb l’empresa MUSSAP.

La pòlissa ACCIDENTS cobreix els danys personals per causa d’accident dels quals es derivin la mort o la invalidesa, la incapacitat temporal hospitalària i la no hospitalària del personal voluntari que col·labori amb les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, en les tasques següents:

· Vigilància d’incendis Forestals.

· Vigilància, primera intervenció i suport de l’extinció en la campanya de la Sega.

· Vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció en castells de focs, correfocs i focs d’esbarjo, sempre que el seu recorregut estigui en terreny forestal o agrícola, o en zona de menys de 500 metres de terreny forestal o agrícola, i que en el pla d’autoprotecció o l’autorització correspont a l’ADF estigui inclosa com a grup d’intervenció. – Treballs de reforestació.

· Primera intervenció i suport en l’extinció d’incendis forestals i agrícoles i qualsevol altra tasca en zona calenta en incendis forestals i agrícoles.

· Suport a Bombers, Agents Rurals i altres cossos d’emergència en els incendis forestals i agrícoles en tasques de guiatge, transport d’aigua i presència i suport en els centres de coordinació i comandament.

· Treballs de retirada d’arbres caiguts o amb perill de caure, produïts per ventades, inundacions o nevades i glaçades en l’àmbit del medi natural, en camins, pistes, rius i rieres, i terrenys forestals i agrícoles.

· Actuacions en nevades, glaçades, aiguats i situacions meteorològiques adverses en l’àmbit de terrenys forestals i agrícoles, en suport als ajuntaments i que tinguin activitat en el seu pla d’emergències municipal (DUPROCIM) i que l’ADF estigui inclosa en el grup d’intervenció.

· Recerca de persones desaparegudes, a petició dels ajuntaments, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Policia Local, Bombers, Consells Comarcals o el CECAT en l’àmbit del medi natural.

· Activitats de sensibilització i difusió social.

· Simulacres de coordinació entre ADF a nivell local, comarcal, de regió d’emergències o de país per actuacions en incendis forestals.

 

COBERTURES PER PERSONA, LIMITACIONS I EXCLUSIONS.

Mort: 72.000 euros.

Invalidesa Permanent: 110.000 euros.

ILT (per cada dia de baixa que romangui ingressat a l’hospital), limitat a 30 euros/dia, fins un màxim de 100 dies.

ILT no hospitalària, limitat a 30 euros/dia, fins un màxim de 100 dies.

EXCLUSIONS DE LA COBERTURA

No queden garantits els menors de 16 anys i de més de 70 anys d’edat.

Queden exclosos totes aquelles activitats no relacionades en aquesta pàgina i sobretot aquelles que es desenvolupen en l’àmbit urbà.