WEBINAR, Efectes dels incendis als sòls, què sabem i què podem fer.