Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Girona

17 de gener de 2022

La Diputació de Girona obre el període de convocatòria per les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 2, és a dir, per a les ADF i les associacions i federacions d’ADF que incloguin ADF de la província de Girona, que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

El període per demanar la subvenció finalitza el 15/02/2022.

La part subvencionable per part de les ADF son les següents:

1. Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a l’extinció d’incendis o de manteniment de la vialitat, que s’ha de realitzar d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit d’actuació de l’ADF, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran ser subvencionables actuacions incloses en un pla de prevenció d’incendis forestals encara no aprovat però presentat al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà l’informe tècnic favorable d’aquest organisme.

2. Altres actuacions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals, o manteniment de dipòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes per a l’ús dels bombers.

3. Despeses derivades del consum de combustible, el lloguer o el manteniment de maquinària i vehicles, assegurances, impostos de vehicles, taxes, despeses ordinàries de software i/o tràmits de gestoria.

4. Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de l’ADF.

La part subvencionable per part de les associacions o federacions d’ADF son les següents:

1. Actuacions de suport a les ADF associades.

2. Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals.

Com tramitar-ho?

Heu d’omplir el formulari que trobareu a continuació i posteriorment tramitar-lo per l’enllaç que trobareu a la web de la diputació.

Baixeu-vos el formulari

Per a més informació:

Consolteu la web de la diputació.

Baixeu-vos les bases