RESOLUCIÓ ACC/820/2022, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2022.

29 de març de 2022

En data 28 de març de 2022 s’ha publicat el DOGC la convocatòria dels ajuts al foment de les ADF per a l’any 2022. Trobareu tota la informació i el procés de tramitació a: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8750_Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF

Termini: el termini de presentació de sol·licituds és del 29 de març al 20 d’abril de 2022.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total d’1.000.000,00 euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510/0000 AVEHIC-FNP dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l’any 2022, dotada amb un import màxim d’1.000.000,00 euros.

Documents adjunts
RESOLUCIÓ ACC/820/2022
Etiquetes