Protocol per subvencionar les despeses de combustible dels tractors en cas d’incendi forestal.

5 de setembre de 2017

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya ha enllestit un nou protocol per a subvencionar les despeses de combustible dels tractors en cas d’incendis forestals.

Aquest document estableix un seguit d’eines i mesures per tal de millorar les actuacions d’aquests vehicles durant els incendis.

L’objecte d’aquest protocol és la definició d’un procediment davant les actuacions d’aquests vehicles durant un incendi forestal. La finalitat és poder donar un impuls a les actuacions d’aquests vehicles que treballen durant l’incident en condicions extremes.

El protocol s’ha treballat amb els diferents actors, relacionats amb la pagesia esperem poder resoldre un dels temes que des de fa temps més ens ha preocupat.

Documents adjunts
Protocol + Model Certificat