Tramitacions i Renovacions dels Carnets

21 de setembre de 2020

Quina documentació cal per tramitar el carnet verd?

El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l’ADF

Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 16 anys fins a 80 anys

Documentació necessària
1. Imprès model A degudament omplert

2. Fotocòpia del DNI
3.  1 fotografia tipus DNI

La documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
1. Imprès model A degudament omplert
2. Fotocòpia del DNI
3.  1 fotografia tipus DNI

Tant els oficis de sol•licitud de carnets verds com els de renovació dels mateixos. Estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

 

Quina documentació cal per tramitar el carnet groc?

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys El President de l’ADF haurà d’omplir el certificat i l’imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d’intervenció.

Documentació necessària
1. Certificat signat pel president de l’ADF.
2. Imprès model B degudament omplert.
3. Fotocòpia del DNI
4.  1 fotografies tipus DNI
5. Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: “… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.” o Declaració de salut responsable.
6. Certificat curs ISPC

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
1. Carnet groc caducat
2.  1 fotografies tipus DNI
3. Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: “… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.” o Declaració de salut responsable.

Tant els oficis de sol•licitud de carnets groc com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

La taula de vigència del carnet groc és la següent:

Edat del soci o membre Vigència del Carnet
De 18 a 50 anys 5 anys
De 50 a 60 anys 4 anys
De 60 a 70 anys 3 anys

 

COM ES POT TRAMITAR

Per Internet
Instància genèrica
Direcció General dels Agents Rurals

La sol·licitud telemàtica no requereix signatura electrònica dins el formulari, però cal que us identifiqueu quan envieu el formulari amb l’idCATMòbil o un certificat digital de persona física.

Presencialment o servei postal
Direcció General dels Agents Rurals
Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

A l’atenció de: Aina Sanz

Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya
Palau Firal, Carrer de Castelladral, 5, 7, 08243 Manresa, Barcelona
A l’atenció de: Jordi Bayona