NOTA INFORMATIVA – CONVOCATÒRIA DE L’AJUT PER AL FOMENT DE LES ACTUACIONS DE LES ADF 2021

11 de març de 2021

Al  DOGC núm. 8361 de data 10 de març s’ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/648/2021, de 4 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2021 (ref. BDNS 552148).

En el següent enllaç us podeu descarregar la convocatòria de les bases:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8361/1840009.pdf

Així mateix informar-vos que al DOGC núm. 8348 de data 23 de febrer, es va publicar l’ORDRE ARP/42/2021, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

En el següent enllaç podeu descarregar a la ordre de les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8348/1837242.pdf

Aquesta Ordre de bases reguladores substitueix l’ORDRE ARP/34/2020.

Els canvis més significatius són:

 • L’import per cada camió propietat de l’ADF passa de 600 €/unitat a 800 €/unitat (exclosos els models de camió de la marca Pegaso-Iveco model 3046/10 anomenats popularment “Egipcis”).
 • La puntuació per cada camió (vehicle que calgui carnet C o C1, exclosos els models de camió de la marca Pegaso-Iveco model 3046/10 anomenats popularment “Egipcis”) passa de 1 punt a 2 punts.
 • S’estableix un import màxim subvencionable a les assegurances obligatòries dels vehicles propis de les ADF
  • Cubes i remolcs: 25,00 €
  • Tractors: 95,00 €
  • Camions: 720,00 €
  • Tot terrenys < 150 CV: 330,00 €
  • Tot terrenys > 150 CV: 355,00 €
 • S’han modificat alguns imports subvencionables del material dels equips individuals (podeu consultar-ho a l’enllaç anterior)
 • Pel que fa a la justificació de l’ajut s’haurà d’incorporar una declaració responsable de la persona beneficiària conforme les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els documents originals.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8750_Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF