NORMATIVA PER LEGALITZACIÓ DE VEHICLES

23 de juny de 2022

D’acord amb la Revisió 06 del Manual de Reformas de Vehículos que desenvolupa el Real Decreto 866/2010 de 2 de juliol de 2010, es considera reforma d’importància qualsevol modificació efectuada al vehicle, així com també tots els accessoris, màquines, mobiliari, etc… que estiguin ubicats sobre la caixa de càrrega del vehicle.

Si la homologació d’aquests accessoris implica un canvi en l’ús que es dona al vehicle, cal anotar a la Targeta d’Inspecció Tècnica la nova Classificació que li correspongui, d’acord amb Reglamento General de Vehículos (Annex II, part C) (Real Decreto 2822/1998).

En el dit Manual de Reformas, dintre del codi de reforma 8.52, s’hi detalla una llista d’accessoris que (a dia d’avui) no es consideren reforma, us adjuntem la llista:

Llistat de reformes on s’aplica la sustitució o incorporació

 

El Ministeri té prevista la publicació de la Revisió 07 del manual a finals d’aquest mes i que entrarà en vigor el proper dia 1 d’octubre. Tant aviat com disposem del text definitiu us farem arribar les modificacions que ens afectin.