Jornada tècnica – Bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal

10 de maig de 2017

Jornada tècnica
MANRESA, dilluns 22 de maig de 2017

 

Els treballs de sega són una activitat agrícola amb un elevat perill d’incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes, i amb una vegetació fàcilment inflamable.
Aquest Codi de Bones Pràctiques vol fer recomanacions i donar a conèixer als professionals del sector les mesures que cal prendre durant les tasques de recol·lecció del cereal per evitar el risc d’incendis, atès que la recol·lecció coincideix amb l’època de major perill d’incendis forestals.
L‘Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

 

Programa

10.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya Central.

10.30 h Manteniment de les recol·lectores de cereals
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.

11.15 h Recomanació de realitzar franja perimetral de protecció
Sr. Jaume Torralba, Cap d’Àrea Regional del Cos d’Agents Rurals.

11.45 h Pausa

12.15 h Normativa vigent i nivells d’activació del Pla Alfa 3
Sr. Quico Rivera, Cap d’Àrea Bàsica del Bages, Cos d’Agents Rurals.
Demostració pràctica d’extintors amb base d’aigua
Sr. Enric Sapes, unitat GEPIF de Forestal Catalana, SA.

13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Felip Gràcia, cap del Centre de Mecanització Agrària del DARP.

Categories