Instrucció 2/2020 sobre limitacions a la operativa de les ADF amb motiu del SARS-CoV-19.