Instrucció 1/2020-V2 sobre limitacions a la operativa de les ADF amb motiu del SARS-CoV-2 Safata d’entrada x