El Govern aprova destinar més de 6 milions d’euros d’ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics

31 de març de 2020

El Govern ha aprovat avui les despeses amb càrrec de pressuposts futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per atendre la convocatòria 2020 d’ajuts a la gestió forestal sostenible (PDR 2014-2020), per un import total de 6.226.315 euros.

Aquesta convocatòria permet a les entitats locals propietàries de boscos de Catalunya realitzar feines de planificació i de gestió forestal sostenible, en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública del nostre país. A més, se subvencionen treballs de prevenció d’incendis als ajuntaments i a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per mantenir els camins de prevenció d’incendis, crear franges o construir punts d’aigua entre d’altres.

Una altra de les línies que preveu la convocatòria és la restauració de zones afectades per incendis, ventades i altres catàstrofes tant en boscos públics com privats, l’ajut per a ramaders que realitzen el manteniment amb el bestiar de zones estratègiques per la prevenció d’incendis, i la modernització de les empreses amb ajuts a la compra de maquinària més moderna, eficient i sostenible.

L’acord que ha pres el Govern permet que en la convocatòria d’aquest any 2020 els beneficiaris dels ajuts disposin d’un termini més llarg per poder executar les feines. D’aquesta manera, es beneficia també les empreses forestals, creadores de llocs de treball a les zones rurals de Catalunya, ja que podran planificar millor la seva activitat.