El foc com a eina de gestió d’hàbitats

13 d'Octubre de 2018

La jornada sobre actuacions de maneig del foc orientades a la conservació de l’hàbitat. S’adreça a estudiants, guies de natura, educadors ambientals i altres professionals que desenvolupen les seves activitats en la muntanya mediterrània.

El foc és un factor ecològic intrínsec dels ecosistemes mediterranis. Les espècies han evolucionat amb la presència del foc i han desenvolupat adaptacions per fer-se la contribució de lesresistents i algunes, fins i tot, han adaptat els seus cicles vitals i mecanismes reproductius per ser més competents en règims naturals d’incendis.

Davant les conseqüències negatives que té el foc forestal descontrolat, que pot afectar persones i bens, i produir fenòmens destructius als nostres paisatges, els humans hem intentat eliminar-lo del sistema. Això pot suposar la pèrdua d’un factor ecològic necessari per a la conservació d’alguns hàbitats.

Actualment, es disposa de coneixement i tècnica suficient, en l’àmbit professional, per emular l’acció natural dels focs de llamp en determinades estructures resistents de boscos adaptats a un règim de foc. En tenim un exemple en les accions que el projecte LIFE Pinassa va dur a terme al Parc Natural dels Ports el 2017.

La jornada pretén difondre la contribució d’aquestes actuacions de maneig del foc en la conservació de l’hàbitat. S’adreça a estudiants, guies de natura, educadors ambientals i altres professionals que desenvolupen les seves activitats en la muntanya mediterrània.

PROGRAMA 
Roquetes, dimarts 16 octubre 2018

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Josep Malràs, president de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports.

9.30 h Gestió del foc en espais naturals protegits des de la perspectiva de la conservació d’hàbitats
Sr. Josep Maria Forcadell, Parc Natural dels Ports.

10.00 h Cremes controlades al Parc Natural dels Ports en el marc del LIFE Pinassa
Sr. Asier Larrañaga, Unitat tècnica GRAF, Bombers Generalitat de Catalunya.
Sra. Rut Domènch, Grup Gestió Forestal Sostenible, CTFC.

10.30 h Pausa cafè

11.00 h Sortida en vehicles fins al coll del Vicari
https://goo.gl/maps/cFSSLfBvhR12

11.45 h Visita tècnica a la Mola Castellona
Recorregut a peu per una zona incendiada el 1986 i per un rodal de bosc on es va executar una crema prescrita en el marc del LIFE Pinassa. Sortida conduïda per:

– Sr. Asier Larrañaga i Sra. Marta Miralles, Unitat tècnica GRAF, Bombers Generalitat de Catalunya.
Antecedents, característiques de l’execució de la crema, condicionants, etc.

– Sr. Jordi Camprodon, Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat, CTFC.
Caracterització i seguiment de la biodiversitat al rodal.

– Sra. Rut Domènch, Grup Gestió Forestal Sostenible, CTFC.
Característiques de l’estructura forestal i els efectes de les cremes.

15.30 h Fi de la jornada

Jornada gratuïta. Aforament limitat. Cal inscrippció prèvia
Tel. 977 50 40 12 | pndelsports@gencat.cat
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Organitza
Parc Natural dels Ports.

Col·labora
Unitat tècnica GRAF, Bombers Generalitat de Catalunya
CTFC, Centre Tecnològis Forestal de Catalunya
LIFE Pinassa

 

Documents adjunts
Programa en PDF
Categories
Etiquetes