Donació Material per les ADFs

12 de juliol de 2019

Bon dia, Al llarg del primer trimestre d’aquest any, s’han aconseguit diverses donacions de material per les ADFs. El material recollit ha estat, emissores de la xarxa analògica de 80mhz i motxilles rígides d’aigua. Ara el Secretariat ho vol repartir a les seves ADFs associades i més necessitades de material.

Els interessats caldrà que envieu un email fent la vostra petició a: sfadf@sfadf.org

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL O EQUIPAMENT

  • Emissores de la xarxa de comunicacions de 80Mhz.(Caldria que feu saber les emissores que disposeu actualment).
  • Motxilles rígides d’aigua.

DATA LÍMIT DE PETICIÓ

  • 26 de juliol de 2019
Gràcies.