Desbloqueig de les partides que afectaven les subvencions de manteniment de les ADF.

8 de novembre de 2017

Desbloqueig de les partides que afectaven les subvencions de manteniment que ens atorga anualment la Generalitat de Catalunya per a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

L’import és de 750.000,00 euros i que cobreixen totes les despeses generals de funcionament de tot l’any.

Després d’uns dies d’incertesa, la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi n’ha informat del desbloqueig de la partida pressupostaria destinada als ajuts de manteniment del 2017 destinades a les ADF. Els ajuts valorats en 750.000,00 euros feien perillar la continuïtat de moltes agrupacions d’arreu del territori que a hores d’ara ja estan fent aportacions a escala particular per poder sobreviure a aquest bloqueig.

Les Agrupacions de Defensa Forestal són entitats sense ànim de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris d’entitats relacionades amb el medi ambient, que realitzen durant tot l’any, activitats de prevenció, sensibilització i suport a l’extinció d’incendis forestals i són un element diferenciador de la resta d’Espanya, on la gent del territori o no participa, o si ho fa, és de forma molt menys organitzada i efectiva que al nostre país.

A hores d’ara, la Direcció General, ens ha fet saber que la partida ja està pendent de signatura del desbloqueig, i que durant els pròxims dies les diferents agrupacions d’arreu del territori rebran la informació necessària per a la realització dels tràmits per a la justificació d’aquesta.

Recordar que els terminis de justificació seran molt reduïts, i caldrà tenir tota la documentació a punt.