Curs d’extinció d’incendis forestals I – Carnet Groc 2021

17 de febrer de 2021

Curs d’extinció d’incendis forestals I

OBJECTIU:

Capacitar als alumnes en matèria d’iniciació al foc forestal i tècniques bàsiques d’extinció

DESTINAT A:

Voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació

PROGRAMA:

Iniciació al foc forestal I

Eines d’extinció I

Línia d’aigua

DURADA: 18 hores (12h on-line + 6h presencials)

DATES I HORARI MARC:

 • 12 hores en línia:
 • Tots els grups del 23/03/2021 al 05/04/2021
 • 6 hores presencials de 8:00 a 14:30 (grups imparells) i de 8:30 a 15:00 (grups parells)
 • Grup 1 i 2: 10 d’abril
 • Grup 3 i 4: 11 d’abril
 • Grup 5 i 6: 17 d’abril
 • Grup 7 i 8: 18 d’abril
 • Grup 9 i 10: 24 d’abril
 • Grup 11 i 12: 25 d’abril
 • Grup 13 i 14: 8 de maig
 • Grup 15 i 16: 9 de maig

PLACES: 250

DIPLOMA: Diploma d’Aprofitament

LLOC DE REALITZACIÓ: ISPC EN XARXA/ISPC

EQUIPAMENT NECESSARI: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o mono complet, guants, ulleres, casc forestal i botes.

REQUISITS D’INSCRIPCIONS:

La inscripció al curs la farà l’Agrupació de Defensa Forestal

 • Les persones que s’inscriguin al curs hauran de pertànyer a una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que compleixi els requisits següents:
  • Ser voluntari de l’ADF
  • Tenir una antiguitat mínima d’un any de carnet verd i pràctiques i coneixement del món de les ADF.
 • Tindrà prioritat:
  • Qui no hagi realitzat mai abans la formació (tant si el resultat ha sigut apte com no apte)
  • Províncies de Tarragona i Girona
 • Per formalitzar la inscripció, caldrà que l’Agrupació de Defensa Forestal ompli el model de sol·licitud adjunt, signat pel President de l’Agrupació, on haurà de fer-hi constar la llista de persones que volen fer el curs. Aquesta llista haurà de seguir, també, un ordre de preferència que es tindrà en compte en el cas que el nombre d’inscrits superi les places del curs.
 • Per formalitzar la inscripció dels inscrits és imprescindible:
  • Indicar un correu electrònic personal de cada un dels inscrits
  • La sol·licitud original del full de sol·licitud d’inscripció s’ha d’adreçar a la Direcció General dels Agents Rurals i enviar-la abans del dia 12 de març de 2021, degudament signada i segellada pel cap de l’agrupació per correu electrònic a l’adreça: adf.agricultura@gencat.cat
 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

PREU:

Finançat per la Direcció General dels Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Documents adjunts
Full d’inscripció