Curs d’extinció d’incendis forestals I – Carnet Groc 2019

1 d'agost de 2019

Ja està disponible el curs per l’obtenció del carnet groc destinat als voluntaris/àries de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.L’objectiu és capacitar a l’alumnat en matèria d’iniciació al foc forestal i tècniques bàsiques d’extinció.

El programa elaborat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya constarà del següent programa:

Iniciació al foc forestal I

Eines d’extinció I

Línia d’aigua

Organització del programa:

PLACES: 100

DURADA: 18 hores

Grup 1: 5, 6 i 19 d’octubre de 2019 a l’ISPC

Grup 2: 5, 6 i 19 d’octubre de 2019 al Parc de bombers de Manresa

Grup 3: 19, 20 i 26 d’octubre de 2019 al Parc de bombers de Santa Coloma de Farners

Grup 4: 19, 20 i 26 d’octubre de 2019 al Parc de bombers de Mora d’Ebre

HORARI : De 8:00 a 14:30

DIPLOMA: Diploma d’Aprofitament

 

EQUIPAMENT NECESSARI: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o mono complet, guants, ulleres, casc forestal i botes.

PREU: Finançat per la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya).

REQUISITS D’INSCRIPCIONS:

 • La inscripció al curs la farà l’Agrupació de Defensa Forestal
 1. Les persones que s’inscriguin al curs hauran de pertànyer a una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que compleixi els requisits següents:
 • Ser voluntari de l’ADF
 • Tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF.
 • No haver realitzat el curs en edicions anteriors.
 1. Per formalitzar la inscripció, caldrà que l’Agrupació de Defensa Forestal ompli el model de sol·licitud adjunt, signat pel President de l’Agrupació, on haurà de fer-hi constar la llista de persones que volen fer el curs.

Aquesta llista haurà de seguir, també, un ordre de preferència que es tindrà en compte en el cas que el nombre d’inscrits superi les places del curs.

 1. Per formalitzar la inscripció dels inscrits és imprescindible:
 • Indicar un correu electrònic personal de cada un dels inscrits

La sol·licitud original del full de sol·licitud d’inscripció s’ha d’adreçar a l’Institut de Seguretat

Pública de Catalunya i enviar-la abans de l’1 de setembre de 2019, degudament signada i segellada pel cap de l’agrupació per: correu electrònic a l’adreça: ispc.inscripcions.pc@gencat.cat

 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.