CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 2022

16 de març de 2022

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Per ordre del president, i d’acord amb els estatuts del SFADF, per la present en plau de convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària, de l’Associació “Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya”, que tindrà lloc el dissabte 2 d’abril de 2022, a les 10 hores al Palau Firal de Manresa, situat a Manresa (Bages), Carrer Castelladral, núm. 5-7

 

Només podran assistir a l’Assemblea els representant de Federacions d’ADF (un representat i suplent per cada una de les comarques que formin part de cada Federació) o ADF individualment associades, segons el que disposa l’article 6 i 19 dels estatuts vigents.

Els socis que ja van presentar el document de representació per poder assistir i votar a l’Assemblea de l’any passat no caldrà que ho tornin a presentar, però si han canviat les persones de representació de la Federació o de l’ADF si que caldrà el nou model identificatiu de representació i vot.

Els comptes anuals de 2021 i el pressupost de 2022 es penjaran a la pàgina web del Secretariat, sense perjudici de poder demanar el seu enviament.

PD: Per a una bona organització de l’acte, preguem confirmació d’assistència i/o envieu la documentació necessària a:  sfadf@sfadf.org

Us esperem!

Convocatòria Assemblea Document representació Federació

Document representació ADF  Acta assemblea 2021

Memòria SFADF 2021  Estat dels comptes 2021 i pressupost 2022