Cens Electoral Definitiu_Eleccions SFADF 2021

25 de maig de 2021

La Junta Electoral publica el cens definitiu

Publicat el cens definitiu hi ha un termini de quinze dies naturals per a que cada Federació i ADF no federada  nomeni entre els seus membres un representant i un suplent per formar part de la nova Junta Directiva General.

 

Si esgotat el termini no s’hagués comunicat a la Junta Electoral els noms dels representants, el lloc a la Junta Directiva General d’aquella comarca quedarà vacant fins a les properes eleccions.

 

Dates de designació de representants del 26 de maig al 9 de juny (tots dos inclosos)

 

FEDERACIONS

Les Federacions hauran de designar un representant i un suplent comarcal (un per cada una de les comarques que aglutini la Federació). Aquesta representació estarà signada pel secretari de la Federació.

MODEL 1

 

ADF NO FEDERADES

Les ADF que no tinguin federació comarcal hauran de nomenar un representant i un suplent de la seva comarca amb dret a formar part de la Junta Directiva General.

Aquesta representació estarà signada pel secretari de cada ADF a la que representi.

MODEL 2

 

La documentació de representació s’ha d’enviar al següent correu electrònic: sfadf@sfadf.org indicant a l’assumpte: Representants nova Junta Directiva.