Borsa de treball per operadors/es de Control Central ADF 2021

9 d'abril de 2021

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya contractarà dos operadors/operadores per atendre Control Central ADF durant el període (15 de juny a 15 de setembre de 2021) per donar suport a totes les ADF de Catalunya.

El Secretariat obre la borsa de treball per a les places d’operador.

 

Procés de selecció:

  1. Preselecció de candidats a través de Currículum Vitae
  2. Entrevista Personal amb el candidat.
  3. Prova pràctica durant l’entrevista (si s’escau).

 

Els requisits que han de complir els/les aspirants/tes per ser contractats son els següents:

Haver complert divuit anys.

Estar en possessió del títol del Graduat Escolar o equivalent (els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria).

Ser voluntari en actiu d’una ADF

No patir cap malaltia o deficiència que no impedeixi realitzar les tasques encomanades.

No disposar d’antecedents penals.

Disponibilitat d’incorporació al 15 de Juny.

Tenir experiència en comunicacions de ràdio

Possibilitat de desplaçar-se al lloc de treball  amb mitjans propis.

Permís de conduir B o superior.

 

Es valorarà:

Coneixements d’ofimàtica

Experiència en treballs en centres de control del PVI o ADF’s

Coneixement del territori

 

Les funcions bàsiques dels llocs de treball d’operador/ora objecte de contractació per part del Secretariat són:

Atendre les emissores i el telèfon del Control Central ADF.

Revisar la informació relacionada amb el risc d’incendi forestal contrastar-la amb el responsable i fer-ne difusió entre els voluntaris.

Comunicar al responsable del Secretariat, a Bombers i Agents Rurals i altres estaments establerts els efectius disponibles i qualsevol incidència.

Recollir tota la informació prevista en paper i entrar-la a l’ordinador.

Comunicar al responsable del Secretariat totes les incidències vinculades al servei. Realitzar resums setmanals, mensuals i a final.

Tenir cura de l’espai de Control Central material utilitzat, de la seva neteja i conservació. Assistir a les reunions que es convoquin.

Elaborar la memòria d’actuacions i estadístiques del control central ADF

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes des de el Secretariat.

 

Altres dades referents a les places d’operador/es

Entitat contractant: Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya

Lloc de treball: Control Central ADF (Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa – 08130  Santa Perpètua de Mogoda)

Inici del contracte: 15 de Juny de 2021

Fi de contracte: 15 de setembre de 2021

Horari: a definir

Calendari laboral: Segons torns, de 4 dies de treball i 4 de festa

Canvis de Torn: Només es podrà fer per causa de força major prèvia autorització sempre que no afecti al servei.

Les pagues extres, els complements i la quitança estan incloses i prorratejades en el sou net.

 

Que es valorarà des de el Secretariat:

Implicació amb les activitats de l’ADF i del Secretariat els últims dos anys.

Coneixements de les ADF i la prevenció d’incendis.

Coneixements del territori

Comunicació i xarxes socials.

 

*RECORDEU, data límit per enviar la sol·licitud serà el dia 10 de maig del 2021

Com ho heu de fer? Heu d’enviar el vostre currículum al mail borsa.treball@sfadf.org, indicant a l’assumpte, CV Operador de comunicacions

Categories