Ajuts a la gestió forestal sostenible

11 de desembre de 2017

Ajuts a la gestió forestal sostenible dins el Programa de desenvolupament rural per al període 2014-2020.

A qui va dirigit

  • Els ens locals, llevat de les diputacions provincials, titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents poden ser beneficiaris de les actuacions dels annexos 2, 3, 4 i 5.
  • Les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats poden ser beneficiàries del concepte de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l’annex 2.
  • Les agrupacions de defensa forestal (ADF) poden ser beneficiàries de l’apartat d’Infraestructures de prevenció d’incendis de l’annex 5.
  • Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015 en cas d’incendi forestal.
  • Les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015 en el cas de danys biòtics.
  • Les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l’annex 6.

Termini sol·licitud: des del 6 de desembre de 2017 fins al 6 de febrer de 2018.

+ informació Ajuts a la gestió forestal sostenible

Documents adjunts
Sol·licitud Annex 5 ADF