Ajuts a la gestió forestal sostenible 2019

7 de juny de 2019

Al DOGC núm. 7887 de data 31.05.02019 es va publicar la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible 2019 per a finques de titularitat pública.

La data límit per presentar les sol·licituds és l’1 de juliol de 2019, inclòs.

Els ens locals han de presentar les seves sol·licituds pel canal d’aquesta convocatòria a EACAT. LES SOL·LICITUDS QUE ES PRESENTIN PER TRAMESA GENÈRICA NO S’ADMETRAN A TRÀMIT.

La resta de persones hauran de presentar les sol·licituds de forma telemàtica per https://seu.gencat.cat

És convenient que no espereu al darrer dia per presentar la sol·licitud.

Per qualsevol dubte podeu contactar preferentment amb el Servei Territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la vostra demarcació o  amb el Servei de Gestió Forestal de la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.