Actuacions conjuntes Bombers – ADF, Exemples de bones pràctiques