‼️INFORMACIÓ IMPORTANT‼️ Data límit per a la sol.licitud de la subvenció

20 de maig de 2020

S’ha realitzat consulta al Servei de Prevenció d’Incendis sobre els terminis per demanar la subvenció entre altres. La resposta és la següent:

? La data límit per a la sol·licitud de la subvenció és el dia 22 de maig a les 23.59h. El dia 30 d’abril es va publicar al DOGC l’Ordre ARP50/2020 mitjançant la qual es modifica el termini de presentació de les sol·licituds corresponents a la subvenció de referència. En el seu apartat l de l’annex segon, es determina que el termini serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOCG. Per tant, el termini de presentació de les sol·licituds va començar el dia 1 de maig i finalitzarà el dia 22 de maig a les 23.59h.

? Respecte al tema de la signatura digital, algunes ADF ens heu manifestat que durant l’estat d’alarma han caducat les signatures digitals d’algunes ADF i també és cert que el Formulari de sol·licitud no accepta les signatures caducades, però no és necessari que el President de l‘ADF signi amb la signatura electrònica oficinal en representació de l’Entitat. Pot fer-ho amb la signatura digital personal del seu DNI electrònic, atès que al formulari l’única cosa que comprova és que el DNI de la persona responsable de l’ADF coincideixi amb el DNI de la signatura digital.
Hi ha algunes ADF que s’han trobat amb aquest problema i han anat a activar la signatura electrònica personal a la comissaria de policia i han pogut fer el tràmit sense problemes.

Per a qualsevol consulta, les ADF podeu enviar un correu electrònic a l’adreça del servei spif.dmah@gencat.cat i de seguida rebreu la resposta corresponent.