El Secretariat - SFADF

El Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF)  agrupa sota una estructura funcional totes les ADF de Catalunya, per tal de tenir una única veu davant les administracions, en les polítiques de prevenció i ajudes.

 

El Secretariat dóna assessorament i suport tècnic a les ADF pel que fa a:

  • Ajuts i subvencions
  • Comunicacions i xarxes de transmissions
  • Coordinació
  • Planificació i cartografia operativa
  • Elaboració de programes de formació per Federacions i ADF
  • Tasques de divulgació

 

 

JUNTA DIRECTIVA EXECUTIVA

PRESIDENT:

VICEPRESIDENT 1:  Ramon Torrents (Alt Penedès)

VICEPRESIDENT 2:

TRESORER: Miquel Carreras (Alt Empordà)

SECRETARI: Joan Trenchs (V. Occidental)

VOCAL 1:

VOCAL 2: Josep Mª Gras (La Segarra)

VOCAL 3: Martí Senserrich (Anoia)

VOCAL 4: David Saez (Conca de Barberà)

VOCAL 5: Narcís Torrentó (Berguedà)

 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL

PRESIDENT:

VICEPRESIDENT 1:  Ramon Torrents (Alt Penedès)

VICEPRESIDENT 2:

TRESORER: Miquel Carreras (Alt Empordà)

SECRETARI: Joan Trenchs (V. Occidental)

VOCAL 1:

VOCAL 2: Josep Mª Gras (La Segarra)

VOCAL 3: Martí Senserrich (Anoia)

VOCAL 4: David Saez (Conca de Barberà)

VOCAL 5: Narcís Torrentó (Berguedà)

VOCAL: Pere Royo (Baix Llobregat)

VOCAL: Xavier Ortiz (Baix Penedès)

VOCAL: Xavier Xorto (Garraf)

VOCAL: Xavier Quintana (Garrotxa)

VOCAL: Jordi Canyet (Gironès)

VOCAL: Enric Adroguer (La Selva)

VOCAL: Enric Martínez (La Selva Marítima)

VOCAL: Josep Canals (Maresme)

VOCAL: Joan Josep Riera (Osona)

VOCAL: Alex Garcia (Pallars Jussà)

VOCAL: Marc Fàbrega (Pla de l’Estany)

VOCAL: Omar Faneca (Terra Alta)

VOCAL: Jordi Puchol (V. Oriental)