Documentació - SFADF

En aquest apartat trobareu documentació i materials d’interès.

Documentació

1r Congrés de les ADF – Conclusions

Fa 13 anys es va portar a terme el 1r Congrés de les ADF de Catalunya. Aquells dies propietaris, voluntaris i administracions vam treballar conjuntament durant sis mesos per debatre, consensuar i aprovar el que érem i volíem continuar sent les ADF. Aquest congrés històric va aconseguir per primer cop teixir un diàleg i mostrar unes conclusions representatives per a totes les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Aquí podeu consultar les conclusions redactades pel comitè tècnic del congrés.

Documentació

Directrius del SFADF

Aquestes directrius especifiquen quines tasques poden realitzar les ADF i quin codi de vestimenta i dimatge coorporativa han de seguir les ADF, les seves unions i els seus voluntaris.

Documentació

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA

Protocol per organitzar l’activació de recursos de les ADF i del SFADF per a la coordinació de la prevenció, vigilància i extinció d’incendis forestals, d’acord a l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les ADF, el Pla Infocat revisat el 2016, la directriu 1/2012 de la DGMNB, la Directriu 2/2016 de la DGMNB i el PAGI de Bombers, així com també les actuacions de les ADF i del SFADF, quan a petició d’autoritats municipals, Agents Rurals, Bombers, Policia o Protecció Civil quan, calgui col·laborar en tasques de suport en la gestió resolució d’emergències derivades de riscos naturals o altres, com ara ventades, nevades, aiguats, etc. L’objectiu d’aquest protocol es la de realitzar les tasques de manera adequada i poder oferir una resposta coordinada entre els ADF de Catalunya i amb tots els cossos implicats.

Documentació

TREBALLS DE COL·LABORACIO ENTRE EL SFADF I LES FEDERACIONS I ADF EN TEMES DE COMUNICACIONS

A fi efecte de clarificar els passos a seguir per les Federacions i ADF per fer us dels serveis dels voluntaris de l’equip de comunicacions del SFADF, i ates l’augment de peticions que ens arriben per aquestes tasques, cal que tingueu en compte per aquestes sol·licituds les següents consideracions:

Documentació/Materials

PLA D’ACTUACIÓ DEL GRUPS D’ACTUACIÓ D’INTERVENCIÓ (PAGI)

El present Pla d’actuació del Grup d’Intervenció s’emmarca en el Pla especial per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). Planteja l’actuació operativa i els mecanismes de coordinació dels components del Grup d’Intervenció en tots els incendis forestals que succeeixen a Catalunya, i inclou els que afecten vegetació forestal, agrícola i urbana. L’objecte d’aquest pla d’actuació és definir les accions que els integrants del grup han de realitzar en cas d’activació d’un pla d’emergència, amb la finalitat de complir amb les funcions que el pla especial assigna al grup, i que s’unifiquen per a tots els components del grup per raons de seguretat i eficiència.   Els objectius del PAGI són: · Definir els criteris d’intervenció en incendis forestals estàndards per tal que tots els components del Grup d’Intervenció (GI) implementin un procediment d’actuació específic. · Planificar totes les intervencions, des de les més comunes fins a les fases més complexes del Pla INFOCAT. · Definir les pautes de coordinació amb tots els membres del GI i dels altres grups.

Materials

CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2016

Com cada any, tornem a adreçar-nos als municipis per incidir en la necessària alerta davant el perill d’incendis forestals perquè, en la mesura de les vostres possibilitats, coopereu en la prevenció i extinció dels incendis forestals que es puguin produir en els pròxims mesos.

Documentació

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS DE CATALUNYA

L’objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc jurídico-funcional per fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d’aquest tipus d’emergències. El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l’anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d’infraestructures per als treballs d’actuació en cas d’emergència.