Com actuar en cas d’Accident - SFADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan cobertes en les seves activitats per una assegurança d’accidents personals i una assegurança de responsabilitat civil, renovada anualment i contractada pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya amb l’empresa MUSSAP.

Alta del voluntari:

Qualsevol persona que vulgui actuar  com a voluntari ha de donar-se d’alta prèviament al control central de les ADF, al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya ubicat a la finca Torreferrussa. Es pot fer via trucada, via correu electrònic, o via aplicacions com el controladf.cat, des de el SFADF es recomana l’última opció.

Cal tenir present:

Que els voluntaris/es de l’ADF’s mentre intervenen en un servei estan executant tasques sense cap ànim de lucre i per tant gaudeixen de les cobertures de la Seguretat Social. Les assistències sanitàries que es puguin precisar hauran de ser ateses per centres sanitaris o hospitals públics del nostre país presentant la pertinent targeta sanitària.

Actuacions i tràmits en cas de produir-se un sinistre.

1.- Quan es produeixi un accident amb resultat de lesions, cal fer-se visitar en qualsevol centre sanitari o hospital del nostre país presentant la targeta sanitària universal del voluntari/a que precisi de l’assistència.

2.- Comunicar l’accident al cap de sala dels Agents Rurals, informant-lo de la identitat del voluntari/a (nom i cognoms), número de carnet i gravetat de les lesions patides.

3.- Omplir l’informe, signat pel president de l’ADF on pertany el lesionat/da, fen contar el nom i cognoms, i carnet del voluntari/a lesionat/da, amb una descripció detallada del sinistre. Finalment, enviar-ho per correu certificat a*:

*Es pot enviar per correu electrònic sempre que sigui amb signatura digital.

Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya

Carrer Castelladral, 5-7,
Palau Firal, Manresa 08243
Correu electrònic: sfadf@sfadf.org

Informe d’accidents