Carnets - SFADF

Quina documentació cal per tramitar el carnet verd?

El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l’ADF

Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 16 anys fins a 80 anys

Documentació necessària
1. Imprès model A degudament omplert
2. Fotocòpia del DNI
3.  1 fotografia tipus DNI
4. Certificat curs verd teòric/pràctic

La documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
1. Imprès model A degudament omplert
2. Fotocòpia del DNI
3.  1 fotografia tipus DNI                                                                                                                                                                               a

Totes les peticions estaran signades pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

 

Quina documentació cal per tramitar el carnet groc?

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys El President de l’ADF haurà d’omplir el certificat i l’imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d’intervenció.

Documentació necessària
1. Certificat signat pel president de l’ADF.
2. Imprès model B degudament omplert.
3. Fotocòpia del DNI
4.  1 fotografies tipus DNI
5. Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: “… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.” o Declaració de salut responsable.
6. Certificat curs ISPC

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
1. Certificat signat pel president de l’ADF.
2. Imprès model B degudament omplert.
3. Fotocòpia del DNI
4.  1 fotografies tipus DNI
5. Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: “… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.” o Declaració de salut responsable.

Totes les peticions estaran signades pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.

Com es tramita?

– Escanejar tota la documentació
– Entrar-la per registre a la web de la generalitat al seguent enllaç:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?moda=1

– Triar la opció que més us convingui, es pot presentar amb signatura electrònica o sense, Recomanem fer-ho amb signatura tot i que no és impressindible.
– Com assumpte heu de posar: “Tramitació de carnets ADF”
– Posteriorment exposeu que adjunteu documentació per tramitar els carnets de x persones (posar noms i cognoms de tots els voluntaris que tramiteu)
– A continuació sol·licitar que “es faci arribar la documentació al departament de boscos i es tramitin els carnets.”
–  Finalment s’ha d’undicar a l’apartat de destinatari com a  “Departament d’acció climàtica, alimentació i Agenda rural.”

 

DOCUMENTS ADJUNTS

Documentació Carnet Verd   Documentació Carnet Groc