Curs d’extinció d’incendis forestals – Carnet Groc

19 de setembre de 2017

Ja està disponible el curs per l’obtenció del carnet groc destinat als voluntaris/àries de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

L’objectiu és capacitar a l’alumnat en matèria d’iniciació al foc forestal i tècniques bàsiques d’extinció.

El programa elaborat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya constarà del següent programa:

Iniciació al foc forestal I

Eines d’extinció I

Línia d’aigua

 

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA

DURADA: 18 hores

DATES:  11, 12 i 18 de novembre de  2017

LLOC REALITZACIÓ: ISPC (Mollet del Vallès)

HORARI : De 8:00 a 14:30

PLACES: 30

DIPLOMA: Diploma d’Aprofitament

 

* EQUIPAMENT NECESSARI: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o mono complet, guants, ulleres, casc forestal i botes.

 

REQUISITS D’INSCRIPCIONS:

 • La inscripció al curs la farà l’Agrupació de Defensa Forestal
 1. Les persones que s’inscriguin al curs hauran de pertànyer a una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que compleixi els requisits següents:
 • Ser voluntari de l’ADF
 • Tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF.
 • No haver realitzat el curs en edicions anteriors
 1. Per formalitzar la inscripció, caldrà que l’Agrupació de Defensa Forestal ompli el model de sol·licitud adjunt, signat pel President de l’Agrupació, on haurà de fer-hi constar la llista de persones que volen fer el curs. Aquesta llista haurà de seguir, també, un ordre de preferència que es tindrà en compte en el cas que el nombre d’inscrits superi les places del curs.
 2. Per formalitzar la inscripció dels inscrits és imprescindible:
 • Adjuntar una fotocòpia del DNI de cada un dels inscrits
 • Indicar un correu electrònic personal de cada un dels inscrits
 • La sol·licitud original del full de sol·licitud d’inscripció s’ha d’adreçar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i enviar-la abans del 15 d’octubre de 2017, degudament signada i acompanyada de la fotocòpia del DNI/NIE, a l’adreça següent:

Secció de Suport de Formació en Protecció Civil

Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya

                               Generalitat de Catalunya

                               Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5

                               08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

 

 Cal avançar la sol·licitud per:

 

 • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
 • L’ Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció. No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.
Documents adjunts
Sol.licitud ADF