Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària

24 de gener de 2018

Mitjançant la present i per acord de la Junta Directiva, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l’Associació “Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya”, que tindrà lloc el Dissabte 24 de febrer de 2018, a les 11 hores al Palau Firal de Manresa, situat a Manresa (Bages), Carrer Castelladral, núm. 5-7, amb el següent ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Primer.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.

Segon.- Presentació i aprovació dels Comptes Anuals de 2017.

Tercer.-. Examen i aprovació del Pressupost de 2018.

Quart.- Explicació i aprovació de la memòria i la gestió de l’òrgan de govern durant el 2017.

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Primer.- Aprovació d’uns nous Estatuts de l’Associació.

Segon.- Precs i preguntes.

 

1- Serà imprescindible per poder participar en l’Assemblea, que cada representant porti el seu nomenament signat,  segons el model adjunt a la present convocatòria, així com identificar-se amb el D.N.I. Pels representants de les ADF no federades, cada ADF haurà de signar el document de delegació de vot a favor del representant.

2 – Només podran assistir a l’Assemblea els representants de Federacions d’ADF o ADF individualment associades, segons el que disposa l’article 5 dels estatuts vigents.

3- La documentació que es proposa sigui aprovada (comptes anuals, pressupost i text dels estatuts) es trobarà a disposició de tots els associats a la pàgina web de l’associació www.sfadf.org, i igualment s’enviarà per correu electrònic als associats.

 

Us hi esperem!!!!

Xavier Jovés, President

Categories
Etiquetes